Dr. Eusebiu Octav DANILA

Curriculum Vitae

Nume: DANILA

Prenume: EUSEBIU OCTAV

Data nasterii: 26 octombrie 1963 în Constanta

Casatorit, 2 copii.

STUDII – Scoala primara si gimnaziul: Scoala generala nr. 16

Constanta: 1970 – 1978.

– Liceul de matematica fizica nr. 1 Constanta: 1978 – 1982

– Facultatea de Drept, Bucuresti, 1983 – 1987, profilul

stiinte juridice.

Titlul stiintific de Doctor în drept în baza Ordinului Ministrului Educatie Nationale nr. 4900 din 11.11.2002; specializarea Drept Financiar, cu teza de doctorat “Regimul juridic al impozitelor indirecte” sustinuta la Universitatea Babes-Bolyai , Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 27 iunie 2002, conform diplomei de doctor seria C nr. 0002341 – Ministerul Educatiei si Cercetarii, eliberata cu nr. 166 din 10.12.2002 de Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca.

ACTIVITATEA PROFESIONAL A :

01.09.1987 – 08.02.1990 jurisconsult stagiar la I.C .N.U.T. Tulcea

08.02.1990 – 01.07.1990 jurisconsult la U.M. TimiSoara

01.07.1990 – 16.11.1995 notar de stat la Notariatul de Stat Judetean Timis

17.11.1995 – în prezent notar public, Timisoara

17.11.1995 – 30.09.1996 lector univ. suplinitor la Facultatea de Drept Universitatea de Vest Timisoara

01.10.1996 – 30.11.2002 titularizat prin concurs, lector univ. la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara, titular al cursurilor: Drept succesoral, Drept notarial, Drept international privat.

01.12.2002 – 30.09.2004 conferentiar univ. suplinitor la catedra de Drept privat la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara

01.10.2004 – în prezent lector univ. la catedra de Drept privat la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara

17.11.1995 – 31.10.1998 vicepresedinte Camera Notarilor Publici Timisoara

18.01.1997 – 31.10.1998 consilier, reprezentantul Camerei Timisoara în Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România

31.10.1998 – 15.09.2001 presedinte Camera Notarilor Publici Timisoara

15.09.2001 – 11.11.2004 consilier, reprezentantul Camerei Timisoara în Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România

din 19.06.2004 – presedinte Camera Notarilor Publici Timisoara

Distins cu diploma de onoare de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din

România – 1998.

Membru de onoare al Uniunii Notarilor din Republica Moldova – 1999

Reprezentantul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România în Comisia

de Afaceri a Uniunii Europene (C.A.U.E.) – Comisie permanenta, din cadrul

Uniunii Internationale a Notariatului Latin (U.I.N.L.) – 2001-2004

 

Timisoara, la 31.01.2008

 

LISTA LUCRÃRILOR STIINTIFICE COMUNICATE SI PUBLICATE

1. Aspecte juridice ale încheierii contractului de societate
2. Aspecte juridice privind continutul statutului societãtilor comerciale, ambele la Sesiunea Stiintificã „Zilele Academiei Timisene”, 23-25 mai 1991, Timisoara.
3. Profesiunea de notar si dreptul de proprietate în România dupã 1989, la Camera Notarilor din Alpii Maritimi, Nice, Franta, iunie 1992.
4. Gajul, garantie realã a împrumutului bancar, simpozionul omagial „Tranzitie spre economia de piatã”, Timisoara, 22-23 octombrie 1992.
5. Particularitãtile titlului de creantã fiscalã în sfera impozitelor indirecte, în vol. I Studii de drept – „Transformãrile dreptului în perioada de tranzitie” Timisoara, 1995.
6. Regimul juridic comunitar al T.V.A. în Analele Universitãtii de Vest Timisoara, Series Jurisprudentia nr. 2/1994 si în vol. I Studii de drept – „Transformãrile dreptului în perioada de tranzitie” Timisoara, 1995.
7. Probleme de psihiatrie legalã civilã, Notarul public si actele de dispozitie ale posibilului bolnav psihic, Societatea de Medicinã Legalã din Romãnia, Consfãtuirea Nationalã de Medicinã Legalã Psihiatricã, 26-27 septembrie 1997, Bucuresti.
8. Probleme practice legate de interdictia de înstrãinare prevãzutã de Legea nr. 112/1995, la sesiunea stiintificã nationalã Zilele Academice Timisene, „Statul de drept – realitãti si perspective”, Timisoara 28 mai 1999.
9. Impactul continutului legii spãlãrii banilor asupra secretului profesional al avocatilor si notarilor, la sesiunea stiintificã nationalã Zilele Academice Timisene, „Statul de drept – realitãti si perspective”, Timisoara 28 mai 1999.
10. Regimul juridic al accizelor, la sesiunea stiintificã nationalã Zilele Academice Timisene, „Statul de drept – realitãti si perspective”, Timisoara 28 mai 1999.
11. Secolul XXI – cu sau fãrã terorism? – în cadrul Conferintei internationale cu tema „Provocãrile secolului XXI si Dreptul international” organizat de Societatea de Drept International din Cuba si Uniunea Juristilor din Cuba, 14 -16 noiembrie 2002, Havana, Cuba.
12. Aspecte din practica notarialã referitoare la circulatia juridicã a terenurilor – sesiunea stiintificã jubiliarã „Armonizarea legislatiei românesti cu dreptul comunitar”, 22 – 23 noiembrie 2002, Timisoara.
13. Regimul matrimonial în România, în cadrul temei „Contractul european de cãsãtorie” prezentatã la reuniunea Comisiei de Afaceri a Uniunii Europene (C.A.U.E.) din cadrul Uniunii Internationale a Notariatului Latin (U.I.N.L.), 3 – 5 aprilie 2003, Londra, Marea Britanie.
14. Transmisiunea pe cale succesoralã a drepturilor de autor, Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2003.

PARTICIPÃRI LA REUNIUNI STIINTIFICE SI SEMINARII
PROFESIONALE ORGANIZATE ÎN TARÃ SI ÎN STRÃINÃTATE
1. A IX-a Aniversare a Zilei Notarului European , Salzburg, 17-19 aprilie 1997, Austria ;

2.Seminar international 23-26 iunie 1997, Sinaia cu tema Institutia notarului public în România, actualitate si perspectiva;

3.Seminar franco-român cu tema Noua lege a cadastrului funciar din România si implicatiile acesteia în activitatea notariala, 2-4 aprilie 1998, Bucuresti;

4. Al XXII-lea Congres al U.I.N.L., Buenos Aires , Argentina , 27 septembrie – 2 octombrie 1998;

5. Al X-lea colocviu al notarilor din Europa Centrala, 12-14 noiembrie 1998, Keszthely, Ungaria.

6. Formarea notarilor si accesul la profesie, Conferinta Multilaterala Bratislava, Slovacia, 1-3 decembrie 1998.

7. Probleme de Drept în practica notariala, IaSi, 13-15 mai 1999;

8. Raporturile dintre notar si client, dintre institutiile statului si notar, Timisoara, 10-12 iunie 1999;

9. Adunarea generala a notarilor din Republica Moldova , Chisinau, 23-25 septembrie 1999;

10. Seminar franco-român pe teme informatice , Bucuresti, 11-12 februarie 2000;

11. Simpozion Profesional Galati , 13-16 aprilie 2000;

12. Notariatul în anul 2000 , Sevilla, Spania, 2-4 iunie 2000;

13. Cadastrul si publicitatea imobiliara – practica notariala si juridica, Târgoviste, 8-9 septembrie 2000;

14. Reuniunea Comisiei de Afaceri a Uniunii Europene (C.A.U.E.) – Comisia de Afaceri Europene si Mediteraneene (C.A.E.M.), din cadrul Uniunii Internationale a Notariatului Latin (U.I.N.L.), 11- 13 aprilie 2002, Cavtat , Croatia ;

15. Drepturile omului si securitatea sociala a notarului public , 24-26 mai 2002, Braila.

16. Fiscalitatea si notarii publici, 14 – 15 iunie 2002, Bucuresti.

17. Reuniunea C.A.U.E. – C.A.E.M.. din cadrul U.I.N.L., 3 – 5 octombrie 2002, Tallinn , Estonia .

18. Provocarile secolului XXI si Dreptul international, în organizarea Societatii de Drept International din Cuba si Uniunea Juristilor din Cuba , 14 – 16 noiembrie 2002, Havana , Cuba .

19. Sesiunea stiintifica jubiliara “Armonizarea legislatiei românesti cu dreptul comunitar”, 22 – 23 noiembrie 2002, Timisoara.

20. Initiativa Notariala pentru Tehnologia Informatica, Seminar de prezentare a noilor tehnologii de informatica notariala în organizarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România si ADSN Franta, Bucuresti, 14 februarie 2003.

21. Reuniunea Comisiilor U.I.N.L., 8-10 martie 2003, Paris, Franta

22. Reuniunea C.A.U.E. – C.A.E.M.. din cadrul U.I.N.L., 3 – 5 aprilie 2003, Londra, Marea Britanie.

23. Deontologia profesionala – prezent si perspective , Seminar international sub egida Academiei Notariale Europene a U.I.N.L., 19-22 iunie 2003, Sibiu .

24. Garantarea dreptului de proprietate privata – cerinta de baza pentru integrarea în Uniunea Europeana, Simpozion international organizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România si Camera Notarilor Publici Constanta, 10 – 14 septembrie 2003, Constanta – statiunea Mamaia.

25. Succesiunile internationale – probleme fiscale, Seminar fiscal organizat de Institutul European de Cercetari si Studii Notariale – IRENE, 31 octombrie 2003, Lausanne , Elvetia.

26. Adunarea Generala Anuala a Notariatului Olandez, 7 – 8 octombrie 2004, Amsterdam – Olanda.

27. Al IV-lea Congres al Notarilor Publici din România- Tema stiintifica: Codul civil- Actualitate si perspective, 11-13 noiembrie 2004, Bucuresti, Palatul Patriarhiei.

28. Simpozionul dedicat Aniversarii a 130 de ani de la înfiintarea Baroului Timis , 29 ianuarie 2005, Timisoara.

29. Practica si teorie notariala în materia Dreptului comercial, Simpozion National, 24-26 februarie 2005, Poiana Brasov (BV).

30. Perspectivele profesiei notariale, Seminar organizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România împreuna cu Camera Notarilor din Quebec- Canada, 22-23 aprilie 2005, Bucuresti, Palatul Patriarhiei.

31. Al V-lea Congres al Notarilor Publici din România- Tema stiintifica: Notarul public si institutia juridica a familiei în România, 2-3 iunie 2005, Complexul Amiral Vox Maris- Costinesti (CT).

32. Aplicatiile semnaturii electronice în activitatea notarilala si cea de cadastru si publicitate imobiliara – în cadrul programului de cooperare al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România cu Camera Notarilor din Quebec- Canada, Iasi 16 -17 septembrie 2005.

33. Notarul si fiscalitatea, Bucuresti 18 – 19 noiembrie 2005.

34. Al VI-lea Congres al Notarilor Publici din România- Tema stiintifica: Circulatia juridica a imobilelor. Prezent si perspectiva, ca urmare a informatizarii activitatii notariale, 2-3 iunie 2006, Sinaia (PH).

35. Modificari ale activitatii notariale, preconizate de proiectul Codului Civil Român, Simpozion, 14-18 martie 2007, Poiana Brasov.

36. Notarul si cetateanul- primul Congres al Notariatului Portughez, 18-19 mai 2007, Porto.

37. Al VII-lea Congres al Notarilor Publici din România- Tema stiintifica: Deontologia notariala. Necesitatea adoptarii unui Cod deontologic al notarilor publici, bazat pe principii europene, 22-23 iunie 2007, Sinaia (PH).

38. Conferintele Banii Nostrii -“Proiecte de investitii în regiunea de Vest”, Timisoara, NH Hotel, 27 iunie 2007 .

39. Congresul notarilor belgieni -Tema stiintifica: În toamna vietii mele, 17-19 octombrie 2007, Marche en Famenne-Belgia.