Definitivat

HOTARÂRE ACTUALIZARE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

In temeiul prevederilor art. 3 si art. 29 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica. Ministerul Justitiei prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, inregistrata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sub nr. 3272/23.06.2016, a avizat cu unele modificari tematica si bibliografia sus mentionate.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) avizată cu modificări de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) avizată cu modificări de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

Regulament pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public

DATELE DE CONTACT ALE UNITATII MEDICALE ACREDITATE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI MEDICAL SI A AVIZULUI PSIHOLOGIC: MEDICI’S S.A., cu sediul în Timișoara, str. Sibiu, nr.8, tel. 0356-911, 0356 433733 sau 0729 991515, fax. 0256 430098, email: office@medicis.ro

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs.