Mihai Florin CIMPOESU

Funcţionează ca notar public asociat în cadrul Biroului Notarilor Publici Asociaţi Cimpoeşu – societate profesională notarială, cu sediul în Timişoara, str. Paul Chinezu nr. 5, ap. 7, jud. Timis.
S-a născut la 24 iunie 1974 în Bârlad, jud. Vaslui.
A absolvit ciclul liceal în cadrul Colegiului Naţional „C.D.Loga” din Timisoara, apoi studiile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Drăgan” din Lugoj, specializarea Drept, promoţia 1997.
După terminarea studiilor universitare, între anii 1997-1999 a fost notar stagiar în cadrul Biroului Notarului Public Elisabeta Graur din Timisoara, iar din anul 2000, după promovarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, a fost numit notar public în Timişoara, circumscripţia Judecătoriei Timişoara, jud. Timiş.
La data de 09.06.2007 a fost ales membru în Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Timisoara.
In 09 octombrie 2010 a fost reales în functia de membru al Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Timisoara.

Începând cu data de 01.01.2014 îndeplineşte, pentru un mandat de 4 ani, funcţia de vicepreşedinte al Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Timişoara, fiind ales în această funcţie în adunarea generală de alegeri din data de 23.11.2013.

Începând cu data de 01.01.2018 îndeplineşte, pentru un al doilea mandat de 4 ani, funcţia de vicepreşedinte al Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Timişoara, fiind ales în această funcţie în adunarea generală de alegeri din data de 27.05.2017.