Marcel Bujor CRISAN

CRISANFuncţionează ca notar public asociat în cadrul Societăţii Profesionale Notariale VERITAS, cu sediul în Arad, bd. Gen. Vasile Milea nr. 33-37, jud. Arad.

Născut la Arad în data de 8 iunie 1952.
Absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti, promoţia 1976.
De la absolvirea facultăţii funcţionează ca şi consilier juridic, iar începând cu luna mai 1992 funcţionează ca notar de stat la Notariatul de Stat Judeţean Arad, ca urmare a susţinerii examenului de notar la Ministerul Justiţiei.
Din data de 17 noiembrie 1995 până în data de 08 februarie 2003 a fost ales consecutiv în funcţia de membru al Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Timisoara, iar începând cu data de 08 februarie 2003  a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Timisoara.

Începând cu data de 19 iunie 2004 a fost ales în funcţia de reprezentant al Camerei Notarilor Publici Timisoara în Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, funcţie în care a fost reales în Adunarea generală din 14 iunie 2008 și, apoi, la Adunarea Generală din 9 iunie 2012.

În cadrul Adunării generale din data de 27 mai 2017 a fost reales, pentru un nou mandat, în funcţia de reprezentant al Camerei Notarilor Publici Timişoara în Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.