Schimbari sedii

DATA, LOCUL, LOCURILE VACANTE SI TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE SCHIMBARI DE SEDII

Locul si ora desfasurarii concursului de schimbari de sedii

Regulament de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

Lista cuprinzînd candidații înscriși la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Situatia centralizata a dosarelor pentru candidatii inscrisi la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Lista cu rezultatele concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, organizat in ziua de 24 septembrie 2018

LISTA REZULTATELOR CONTESTATIILOR – ANEXA NR. 8

LISTA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE – ANEXA NR. 9

Rezultatele concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, sesiunea septembrie 2018, validate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. ___________.