Dobandire calitate notari publici

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 1).

Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 2).

Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019.

 

Regulament pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public

DATELE DE CONTACT ALE UNITATII MEDICALE ACREDITATE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI MEDICAL SI A AVIZULUI PSIHOLOGIC: MEDICI’S S.A., cu sediul în Timișoara, str. Sibiu, nr.8, tel. 0356-911, 0356 433733 sau 0729 991515, fax. 0256 430098, email: office@medicis.ro

Anexa nr.14 la Regulament privind formularul Certificatului medical şi Anexa nr.15 la Regulament privind formularul Avizului psihologic

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs