Dobandire calitate notari stagiari

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate din Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017.

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate din Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017.

Institutul Notarial Roman organizeaza la data de 21 februarie 2018 examen sau concurs pentru dobandirea calitatii de notar stagiar. Lista posturilor pentru care se organizeaza examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Unitatea sanitară şi cabinetul psihologic acreditat cu care Camera Notarilor Publici Timișoara a încheiat protocol pentru eliberarea certificatului medical şi a avizului psihologic care să ateste faptul că este apt candidatul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar:

MEDICI’S

Timișoara, Str. Sibiu nr. 8, tel. 0356 – 911, 0356.433.733/0729.991.515, fax. 0256/430.098, e-mail: office@medicis.ro

Anexa nr.3 la Regulament privind formularul Certificatului medical şi Anexa nr.4 la Regulament privind formularul Avizului psihologic

Taxa de înscriere pentru participarea la examenul sau la concursul pentru dobândire a calității de notar stagiar

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 21 februarie 2018

Ora și locul de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 21 februarie 2018

Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 21 februarie 2018