Dobandire calitate notari stagiari

 Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 08 mai 2015 a adoptat Hotararea nr. 41/08.05.2015.

Tematica si bibliografia actualizata a examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar – PROBA SCRISA aprobate prin Hotararea nr. 48 din 30.05.2014

Tematica si bibliografia actualizata a examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar – PROBA ORALA aprobate prin Hotararea nr. 48 din 30.05.2014

Precizări cu privire la tematica și bibliografia pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, atât pentru proba orală, cât și pentru proba scrisă, aprobată prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.48/30.05.2014.
Având în vedere noua republicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, la tratarea subiectelor care fac referire la Legea nr. 36/1995, candidații vor avea în vedere Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 18 iunie 2014, întrucât s-a dat textelor o nouă renumerotare.

PRECIZARE
Referitor la tematica si bibliografia pentru examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar din anul 2014, facem precizarea ca trimiterea bibliografica la lucrarea „D. Chirica, op. cit., 1997”, de la temele 21-22 si 24-28, se refera la lucrarea „Dan Chirica, Drept civil, Contracte speciale, Lumina Lex, 1997”.

    REGULAMENT din 6 august 2013 privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.

Contract pregatire INR