Dobandire calitate notari stagiari

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017.

ORDIN nr. 109/C din 9 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate din Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017.

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/22.04.2019.

Unitățile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate cu care Camera Notarilor Publici Timișoara a încheiat protocol pentru eliberarea certificatului medical şi a avizului psihologic care să ateste faptul că este apt candidatul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar:

MEDICI’S

Timișoara, Str. Sibiu nr. 8, tel. 0356 – 911, 0356.433.733/0729.991.515, fax. 0256/430.098, e-mail: office@medicis.ro

S.C. CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA 01 RC S.R.L.

Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.54, jud. Timiș, telefon: 0256 – 219932, e-mail: office@policlinicasanatatea.ro

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE FLORESCU TELA CLAUDIA

Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.54, jud. Timiș, telefon: 0757091481, e-mail: claudiaflorescu3@gmail.com

Anexa nr.3 la Regulament privind formularul Certificatului medical şi Anexa nr.4 la Regulament privind formularul Avizului psihologic

Anunțul privind stabilirea datei de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Numărul de locuri destinate examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar pentru anul 2019

Anunțul privind stabilirea orei și a locului de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 2 octombrie 2019

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SAU RESPINȘI LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR, CARE SE VA ORGANIZA ÎN ZIUA DE 2 OCTOMBRIE 2019

Anexa nr. 6 –  Situația soluționării contestațiilor formulate de către candidații respinși la înscrierea la examen sau concurs; Anexa nr. 7 – Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar din data de 2 octombrie 2019

ANEXA NR. 13 – LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 2 OCTOMBRIE 2019

Anexa nr. 18 – Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 2 octombrie 2019