Dobandire calitate notari stagiari

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017.

ORDIN nr. 109/C din 9 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020 in legatura tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar pentru anul 2020.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, pentru anul 2020 aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 43/28.05.2020, actualizate cu propunerile și observatiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020.

Unitățile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate cu care Camera Notarilor Publici Timișoara a încheiat protocol pentru eliberarea certificatului medical şi a avizului psihologic care să ateste faptul că este apt candidatul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar:

MEDICI’S

Timișoara, Str. Sibiu nr. 8, tel. 0356 – 911, 0356.433.733/0729.991.515, fax. 0256/430.098, e-mail: office@medicis.ro

S.C. CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA 01 RC S.R.L.

Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.54, jud. Timiș, telefon: 0256 – 219932, e-mail: office@policlinicasanatatea.ro

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE FLORESCU TELA CLAUDIA

Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.54, jud. Timiș, telefon: 0757091481, e-mail: claudiaflorescu3@gmail.com

Anexa nr.3 la Regulament privind formularul Certificatului medical şi Anexa nr.4 la Regulament privind formularul Avizului psihologic

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs.

Anunțul privind  stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar  și lista locurilor pentru care se organizează concursul de admitere 2020

Curs de pregătire INR pentru candidații la concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar