Dobandire calitate notari stagiari

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017.

ORDIN nr. 109/C din 9 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate din Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017.

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/22.04.2019.

Unitatea sanitară şi cabinetul psihologic acreditat cu care Camera Notarilor Publici Timișoara a încheiat protocol pentru eliberarea certificatului medical şi a avizului psihologic care să ateste faptul că este apt candidatul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar:

MEDICI’S

Timișoara, Str. Sibiu nr. 8, tel. 0356 – 911, 0356.433.733/0729.991.515, fax. 0256/430.098, e-mail: office@medicis.ro

Anexa nr.3 la Regulament privind formularul Certificatului medical şi Anexa nr.4 la Regulament privind formularul Avizului psihologic

Data examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar si numarul de locuri destinate examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Anunțul privind aprobarea taxei de înscriere pentru participarea la examenul sau la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar care se va organiza în ziua de 12 septembrie 2018

Anuntul referitor la asigurarea permanentei din zilele de 16 si 17 august a.c.

Locul si ora desfasurarii examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la inscrierea la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Anexa 7- situatia centralizata finala a candidatilor admisi la inscrierea la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

HOTĂRÂREA PRIVIND SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR FORMULATĂ ÎMPOTRIVA BAREMULUI DE NOTARE

Lista cuprinzand rezultatele Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Lista cuprinzând rezultatele contestațiilor la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 12 septembrie 2018

 Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 12 septembrie 2018

Rezultatele finale ale concursului de dobândire a calității de notar stagiar, validate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr.104/11.10.2018